SW pro školy

iDoctum

Zaškrtněte prosím produkty, které chcete objednat.
AKCE
1 ks2 799,-/ks
2 ks2 699,-/ks
3 ks2 599,-/ks
4 a více ks2 499,-/ks

MATEMATIKA - geometrické konstrukce

MATEMATIKA - geometrické konstrukce

Výukový program zaměřený na představení nejdůležitějších konstrukčních postupů v geometrii formou názorných animací.

K dokonalému pochopení učiva z oblasti konstrukční geometrie jsou nezbytné názorné animace. Výukový materiál tohoto titulu nabízí 41 nejdůležitějších konstrukčních postupů od jednoduchých úseček a úhlů, přes kružnice, trojúhelníky a čtyřúhelníky, až po konstrukci šestiúhelníku, osovou a středovou souměrnost nebo vektorový součet. Animace je možné přehrát tolikrát, kolikrát je žákům zapotřebí, aby porozuměli učivu a naučili se celý postup.

Hlavní témata:
 • Úsečky a přímky
 • Úhly
 • Kružnice
 • Trojúhelníky
 • Čtyřúhelníky
 • Ostatní konstrukce
Stáhnout DEMO verzi
2799

CHEMIE - stavba atomu

CHEMIE - stavba atomu

Interaktivní výukový program seznámí žáky a studenty s tématy z oblastí struktury atomu a chemické vazby. Podporuje součinnost s interaktivními tabulemi.

Učivo zpracovává témata z oblastí struktury atomu a chemické vazby. Interaktivní program umožní studentům prozkoumat pravidla a zákony periodické tabulky prvků. Prostorové uspořádání a struktura molekul jsou znázorněny pomocí 3D animací. Učební látka zmiňuje významné vědecké počiny související s danými tématy, včetně krátkých biografických shrnutí ze života významných vědců. Popisuje hlavní kapitoly počínaje definicí atomu až po kvantově mechanický model.

Hlavní témata:
 • Vývoj myšlenky atomu – atomové modely
 • Stavba atomu
 • Elektronové vrstvy
 • Struktura elektronového obalu
 • Vývoj elektronové struktury
 • Periodická soustava prvků
 • Kovalentní vazba
 • Prostorové uspořádání molekul
 • Kovová vazba
 • Jiné druhy vazby
Stáhnout DEMO verzi
2799

BIOLOGIE - Svět zvířat

BIOLOGIE - Svět zvířat

Interaktivní výukový program představí žákům a studentům zvířecí říši, systematiku, klasifikaci zvířat a rovněž životní prostředí. Program obsahuje velké množství obrazového materiálu a interaktivních animací.

Interaktivní výukový materiál na téma "Svět zvířat" lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část programu napomáhá k pochopení systematiky a klasifikace zvířat. Učivo předkládá živočišné třídy od nejjednodušších až po nejsložitější formy, od jednobuněčných organismů až k obratlovcům. "Svět zvířat" představuje přirozené prostředí, stavbu těla, pohyb, způsoby dýchání a reprodukce všech živočišných tříd. Druhá část programu popisuje životní prostředí zvířat - geografické podmínky, klimatická pásma, druhy podnebí, kontinenty, vliv teploty, srážkové poměry a půdní podmínky různých oblastí. Obrazový materiál ukazuje obrovskou rozmanitost živočichů od rovníku k pólům.

Hlavní témata:
 • Jednobuněční
 • Mořské houby, žahavci
 • Prvoústí
 • Měkkýši
 • Členovci
 • Obratlovci
 • Pralesy
 • Pouště
 • Stepi
 • Tajga, tundra, ledový pás
 • Mořský svět
Stáhnout DEMO verzi
2799

BIOLOGIE – Lidské tělo

BIOLOGIE – Lidské tělo

Výukový program je zaměřen na představení lidského těla a jeho jednotlivých součástí - umožňuje sledování animací ve 3D

Znalost základních pravidel, stavby a vnitřních procesů v naše vlastním těle je nezbytná. Učivo směřuje od základních pojmů k složitějším částem. Nejprve se zaměřuje na strukturu a funkci buněk. Buňky se stejnou strukturou nebo funkcí jsou základem tkání, různé typy tkání jsou stavebními prvky orgánů nebo zajišťují určité životní funkce. Orgány spolu tvoří orgánové systémy, které dohromady vytvářejí celek - lidské tělo.

Hlavní témata:
 • Stavba lidského těla
 • Kůže
 • Opěrná a pohybová soustava
 • Trávicí soustava I
 • Trávicí soustava II
 • Dýchací soustava
 • Oběhová soustava
 • Vylučovací soustava
 • Smyslové orgány
 • Rozmnožování
Stáhnout DEMO verzi
2799

FYZIKA – Mechanika

FYZIKA – Mechanika

Výukový program pomocí názorných animací a jednoduchých experimentů umožňuje pozorovat a porozumět fyzikálním jevům. Vhodné pro provoz na interaktivních tabulích.

Mechanika se zabývá nejjednoduššími formami pohybu. Ty jsou základem i jádrem dalších oborů. Interaktivní výukový materiál je navržen tak, aby umožnil pozorovat a porozumět fyzikálním jevům – zejména těm, které jsou těžko představitelné nebo hůře pozorovatelné. Pomocí názorných animací lze výsledky měření snadno zobrazit a pochopit. Experimenty lze přehrávat tolikrát, kolikrát je to potřeba. Učební látka nabízí také možnost uspořádat výsledky měření v grafech a diagramech.

Hlavní témata:
 • Rovnoměrný přímočarý pohyb
 • Rovnoměrně zrychlený pohyb
 • Rovnoměrný kruhový pohyb
 • Referenční mřížka
 • Skládání pohybů
 • Střídavý pohyb (Kmitání) I
 • Střídavý pohyb (Kmitání) II
 • Vlnění I
 • Vlnění II
 • Termodynamika
Stáhnout DEMO verzi
2799

FYZIKA – Optika

FYZIKA – Optika

Interaktivní výukový program nabízí představení základních optických jevů přehlednou a poutavou formou pomocí různých modelů a experimentů. Umožňuje sledování jevů ve 3D.

Optické jevy jsou běžnou součástí každodenního života. Mnohé z nich se dají vysvětlit pomocí geometrie. Program začíná od základů optiky a směřuje k složitějším tématům. Geometrická optika ukazuje optické zákonitosti vycházející z definice paprsku světla a zdroje světla. Učivo vyjmenovává zákony a běžné formy lomu, odrazu a šíření světla. Můžeme tak předvést a ukázat podstatu světla pomocí modelů a experimentů. Program disponuje několika možnostmi, jak ukázat požadované pokusy, k nimž by jinak bylo potřeba speciálně vybavených učeben a nástrojů. Je možné provádět virtuální měření, shromažďovat data a přenášet výsledky do diagramů a grafů.

Hlavní témata:
 • Vlastnosti šíření světla
 • Odraz světla
 • Zrcadla
 • Lom světla
 • Jevy vzniklé lomem světla
 • Lom světla čočkami
 • Zrcadlové obrazy
 • Vytváření obrazu čočkami
 • Optické přístroje
 • Barevný rozptyl světla
Stáhnout DEMO verzi
2799

ZEMĚPIS – Atmosféra

ZEMĚPIS – Atmosféra

Interaktivní výukový program je zaměřen na představení veškerých informací souvisejících s atmosférou formou 3D animací, obrázků a nákresů.

Obsahem učební látky jsou jevy probíhající v atmosféře. Program představuje různé typy srážek podle jejich vzniku, vlivy teplé a studené fronty na změny počasí a vznik oblak. Vysvětluje proudění vzdušných hmot v atmosféře, jak se liší monzuny v tropickém a mírném pásu nebo kteří činitelé ovlivňují oteplování ovzduší. Pomocí 3D animací, obrázků a nákresů lze názorně ukázat strukturu atmosféry, jakou roli hraje úhel dopadu slunečních paprsků na zemský povrch nebo příčiny vzniku skleníkového efektu.

Hlavní témata:
 • Vznik konvekčních srážek
 • Vznik orografických (reliéfních) srážek
 • Vznik cyklonálních (frontálních) srážek
 • Atmosférická cirkulace I a II
 • Tropický monzun
 • Úhel dopadu slunečních paprsků I a II
 • Činitelé ovlivňující oteplování atmosféry
 • Materiál zemského povrchu
 • Ohřívání ovzduší
 • Struktura atmosféry
 • Skleníkový efekt
 • Bez skleníkového efektu
 • Monzun v mírném pásu – léto a zima
Stáhnout DEMO verzi
2799

K objednaným programům bude účtováno poštovné a balné ve výši 100,- Kč.

Fakturační údaje a odeslání objednávky

SILCOM Multimedia

Vyberte typ školy a zaškrtněte prosím produkty, které chcete objednat.
AKCE
Za každé 4 objednané tituly získáváte 1 další titul zcela zdarma! (tzn. 4+1, 8+2, 12+3 atd.).
Akce se vztahuje na všechny tituly kromě titulu Didakta - Statistika, Didakta UPGRADE, Moje první slovíčka AJ + NJ a Evropská unie CZ + EN.
Produkt Cena v Kč
1. stupeň nebo ZŠ Spec.
Cena v Kč
oboustupňové ZŠ + SŠ
Vyberte typ školy ->  
Didakta - Geometrie 1 *
2499,-
3299,-

Didakta - Geometrie 2 *
2499,-
3299,-

Didakta - Matematika *
2499,-
3299,-

Didakta - Matematika 2 *
2499,-
3299,-

Didakta - Fyzika *
2499,-
3299,-

Didakta - Fyzika 2 *
2499,-
3299,-

Didakta - Chemie
2499,-
3299,-

Didakta - Angličtina 1
2499,-
3299,-

Didakta - Angličtina 2
2499,-
3299,-

Didakta - Němčina 1
2499,-
3299,-

Didakta - Český jazyk 1
2499,-
3299,-

Didakta - Český jazyk 2
2499,-
3299,-

Didakta - Diktáty 1
2499,-
3299,-

Didakta - Diktáty 2
2499,-
3299,-

Didakta - Přírodopis 1
2499,-
3299,-

Didakta - Přírodopis 2
2499,-
3299,-

Didakta - Přírodopis 3
2499,-
3299,-

Didakta - Dějepis
2499,-
3299,-

Didakta - Zeměpis
2499,-
3299,-

Didakta - Statistika
1199,-
1599,-

Alík - Než půjdu do školy
2499,-
3299,-

Alík - Můj první slabikář
2499,-
3299,-

Alík - Veselá matematika
2499,-
3299,-

Alík - Pojď si hrát
2499,-
3299,-

Zábavná čeština v ZOO
2499,-
3299,-

Diktáty s piráty
2499,-
3299,-

Matematika na Divokém západě
2499,-
3299,-

Dobrodružná angličtina
2499,-
3299,-

Vyjmenovaná slova
2499,-
3299,-

Česká republika a její kraje
2499,-
3299,-

Slovní úlohy z matematiky
2499,-
3299,-

Slovní druhy
2499,-
3299,-

Moje první slovíčka AJ nebo NJ
2499,-
3299,-

Moje první slovíčka AJ + NJ
3799,-
4949,-

Evropská unie CZ nebo EN
2499,-
3299,-

Evropská unie - UPGRADE - EN verze
1199,-
1599,-

Evropská unie CZ + EN verze
3799,-
4949,-

Čím budu?
2499,-
3299,-

Einstein Junior
2499,-
3299,-

Všeználek to ví
2499,-
3299,-

Všeználkovo safari
2499,-
3299,-

Všeználek na venkově
2499,-
3299,-

Všeználkova botanická zahrada
2499,-
3299,-

Dopravní výchova
2499,-
3299,-

Kdo to ví, odpoví! - Zlatá edice
2499,-
3299,-

UPGRADE - Didakta Geometrie 1
1199,-
1599,-

UPGRADE - Didakta Geometrie 2
1199,-
1599,-

UPGRADE - Didakta Matematika
1199,-
1599,-

UPGRADE - Didakta Matematika 2
1199,-
1599,-

UPGRADE - Didakta Fyzika
1199,-
1599,-

UPGRADE - Didakta Fyzika 2
1199,-
1599,-

Poštovné a balné pro objednávky 1-3 ks je 100,-Kč, od 4 ks zdarma.

Fakturační údaje a odeslání objednávky
Žádáme o prodloužení splatnosti:
NE
do 30.6.2018
 
do 30.9.2018
do 31.12.2018

(Pozn.: Datum zdanitelného plnění je ke dni odeslání zásilky
a není jej možné již dále měnit, stejně jako název odběratele.)

Přejete si potvrdit objednávku na uvedený e-mail?